Vizyon ve Misyon

Siyah Martı Kemer Koleji öğrencisi özeldir. Özel olan her şey gibi ayırt edici niteliklere sahiptir. Bu niteliklerin farkındalığını sağlamak, öğrenciyi bu yönde geliştirmek ve yetiştirmek okulumuzun önceliğidir. Çağımızın bireyleri ancak  doğru anlaşıldıkları takdirde bizlerle iletişim içerisinde oluyorlar. Okulumuz öğrenci ile doğru iletişim kanallarını kurarak öğrencinin hayat başarısını arttırma yönünde çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti  Eğitim  amaçlarında da yer verildiği gibi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma yönünde her açıdan donanımlı, değerlerine saygılı, yenilikçi , zekasının farkında olan  ve kişisel gelişiminde kullanabilen  öğrenciler yetiştirme amacındayız. 

Ata’mızın ülkemizi emanet ettiği gençlerimizin eğitim hayatlarını ve sonrasını başarılarla dolu bir süreç haline dönüştürmek vazifemizdir. Bu vazifeyi ifa ederken  öğretmenlerimizle , idarecilerimizle göstereceğimiz özveri ,  hassasiyet ve görev bilinci motivasyonumuz en üst düzeyde olacaktır.

Öğrencinin öğrenmesini engelleyen faktörlerin ortadan kalkmasını ancak eğitimci kimliğimizi doğru kullanarak ve edindiğimiz  formasyonu özümseyerek sağlayabiliriz. Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz öğrencisini anlayan , ona çözümler üreten  nitelikli eğitimcilerden oluşur.

Okul sadece binadan ibaret bir yapı değildir. Okul öğrencinin kaliteli zaman geçirmesinde en önemli etkendir. Bu zaman içerisinde, öğretimin yanında öğrencinin sosyal aktivitelerini de doğa içerisinde , tabiatı tanıyarak gerçekleştirmesi öğrenciyi psikolojik ve sosyolojik olarak olumlu etkiler. Biz de bu düşünce ile kampüsümüzü dizayn ettik.

Eğitim ve öğretim bir bütündür. Bu bütünlüğü bir arada tutma gayretiyle çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Okulumuz velileri  eleştirileri , fikirleri ve çocuklarına gösterdikleri özen ile biz  eğitimcilerin en büyük destekçileridir.

Her çocuk özeldir. Ancak özel olduğunu fark ettirmek bize özeldir.