Satranç

Satranç Eğitimi

SM Kemer Koleji’nde bilimsel araştırmalar insanların iki şekilde düşündüğünü ortaya çıkarmıştır. Biri kelimelerle düşünme, diğeri ise görsel ve uzamsal sembolleri kullanarak düşünme.  Görsel sanatlar, geometri gibi derslerin yanı sıra satranç dersinin görsel-uzamsal düşünme becerisine yaptığı katkı yadsınamaz.  

SM Kemer Koleji’nde uygulanan Bilişsel Temelli Öğrenme yaklaşımının en büyük destekçilerinden olan satranç derslerimizi en modern satranç programları ile alanında uzman antrenörümüz eşliğinde satranç sınıfımızda gerçekleştiriyoruz. Satranç ile aklında bir hareket dizisi canlandıran ve plan yapmayı öğrenen öğrencilerimiz, hamleleri görselleştirerek eşzamanlılık ve ardıllık becerilerini kuvvetlendiriyorlar. Bunların doğal bir sonucu olarak satranç bilen çocuklar daha iyi problem çözen, özgürce karar verebilen, yenildiğinde vazgeçmeyen, aynı zamanda centilmen bireyler olarak yetişiyor.

SM Kemer Koleji’nde uygulanan Bilişsel Temelli Öğrenme yaklaşımının en büyük destekçilerinden olan satranç derslerimiz Ortaokul ve Lise kademesinde haftalık ders saatinin yanı sıra tüm kademelerde kulüp dersi olarak da yer almaktadır. 

Yaş grubu ve sevilerine uygun olarak yapılan Satranç dersleri ile öğrencilerimize stratejik düşünme, plan kurma, karar alma, zamanı etkin kullanma gibi beceriler kazandırmayı amaçlıyoruz.