Okul Aile Birliği

Siyah Martı Kemer Koleji kurulduğu günden beri ulusal eğitim sistemine destek verirken her zaman için öncelikli konuların başında okul, veli ve öğrenci  iş birliği yer almıştır.

Okul aile birliği düzenlediği  veli organizasyonları, sosyal sorumluluk projeleri , kurumun ve öğrencilerin gelişimine destek amaçlı uyguladığı programlarla her zaman okulun önemli bir paydaşı olarak eğitim öğretimin merkezinde yer bulmuştur. Okul aile birliği üyelerimiz  “ben” değil, “biz” bakış açısı ile eğitimin desteklenmesi ve gelişiminde veli ayağının en önemli temsilcisi ve destekçisi olmuştur.

Okul aile birliğinde görev almak isteyen velilerimiz, her yıl tüm velilere duyurusu yapılan OAB Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçimle belirlenir. OAB Genel Kurulu, okul yönetiminin davetiyle her yıl ekim ayında toplanır ve aday üyeler gönüllülük esasına göre oylama ile belirlenir.  OAB çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği esasları doğrultusunda yürütülür.

Okul Aile Birliği Amaç ve Görevleri

  • Öğrencilerimizi, Türk Millî Eğitimi’nin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile Atatürk İnkılâp ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmayı,
  • Okulda uyulması gereken kurallar hakkında velileri bilgilendirmek ve onlarla iş birliği yaparak zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önlenmesi için okul yönetimine yardımcı olmayı,
  • Millî bayramlar, anma, kutlama günleri, belirli gün ve haftalar ile tören ve toplantıların düzenlenmesine destekte bulunmayı,
  • Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada okul yönetimince alınacak ortak tedbirleri desteklemeyi,
  • Ailede, okulda ve çevrede öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimine yardımcı olmayı,
  • Okulda düzenlenecek sosyal – kültürel etkinlikler, kampanyalar, kurs ve sınavlar, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes vb. etkinliklerde okul yönetimi ile iş birliği yapmayı,
  • Eğitim-öğretimi geliştirmek amacıyla çalışma komisyonları oluşturmayı, var olan komisyonlara katılmayı,
  • Eğitim-öğretimi geliştirici diğer etkinliklere katkı sağlamayı amaç ve görev olarak üstlenmiştir