DEĞERLERİMİZ

Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkarak, Türkiye Cumhuriyetini ve ulusal değerlerimizi korumak, Öğrenci merkezli, keşfetmeye yönelik etkin öğrenmeye dayalı çağdaş eğitim yaklaşımları izlemek, Takım ruhu bilinciyle işbirliği ve karşılıklı güven ortamı oluşturarak kurumun başarısını sürekli kılmak, İnsana saygıyı temel alan güçlü ve adil bir yönetim yapısı ve yetkin eğitim kadrosuyla kaliteden ödün vermemek, Öğrencilerimizin akademik benliğini geliştirerek bilimsel çalışma ve başarıları özendirmektir. 

Siyah Martı Kemer Koleji öğrencilerinin temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, kendileriyle ve çevreleriyle barışık, insancıl değerlere önem veren, hoşgörülü, çalışkan, üretken, bilimsel düşünen, araştıran, sorgulayan ve sorunlara çözüm getirme becerisi gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini, ülkemizin ve tüm insanlığın yararına hizmet etmelerini öncelikli hedeflerimiz olarak kabul ediyoruz.