Ölçme ve Değerlendirme

Siyah Martı Kemer Koleji,nde Ölçme ve Değerlendirme

Siyah Martı Kemer Koleji'nde tüm birimlerinde (ortaokul, lise) Ölçme ve Değerlendirme Birimi olarak, öğrencilerimizin akademik performansı ile ilgili bilgilerin toplanması ve analiz edilmesinde sürece yönelik yaklaşımları önemsemekteyiz. Birimimiz öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerimizin neler bildiklerini, neleri anladıklarını ve neleri yapabildiklerini belirlemektedir.

Okulumuzda Ölçme ve Değerlendirme Birimi;

İzleme ve yazılı sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesi, Deneme sınavlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi, Çalışma ve ödev fasiküllerinin hazırlanması, Rehberlik süreçlerine yardımcı öğrenci tanımlama çalışmaları, İnsan kaynakları ve performans değerlendirme çalışmaları, Toplam kalite ve memnuniyet anket çalışmaları, Sınav sistemleri bilgilendirme anket çalışmaları ve diğer eğitim çalışmaları (öğrenci, veli, öğretmen) gibi farklı süreçlere katkıda bulunmaktadır.  

Çalışmalarımızla ortaokuldan, liseye kadar öğrencilerimizle bire bir ilgilenerek kendilerini gerçekleştirmek istedikleri, başarılı ve erdemli bireyler olarak yaşama hazır olmalarına destek oluyoruz.

Siyah Martı Kemer Koleji olarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümüne büyük önem veririz. Bu bölümde sonuç odaklı değil, süreç odaklı çalışarak tüm öğrencilere ulaşan bir yaklaşımla, öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini takip ederek destekleriz. 

Bu amaçla her öğrenci ortaokul, lise yılları boyunca, bu yaş grubunun gelişimsel özelliklerine hakim farklı bir rehber öğretmen tarafından gözlemlenir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nde öğrencilerimizin uyumlu ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesini amaçlarken çalışmalarımızı öğrencilerle sınırlamaz, velileri de kapsarız. Veliler için Ana-Baba Okulları düzenleyerek ergenle başa çıkma, sınava hazırlık sürecinde destek verme gibi konularda seminerler veririz.