Eğitim Felsefesi

Eğitim Yaklaşımımız

Siyah Martı Kemer Koleji olarak eğitim ve öğretimin etkinliğinde en önemli unsur öğretmenlerdir, düşüncesiyle Siyah Martı Kemer Koleji,nin güçlü kadrosu titizlikle seçilerek oluşturulmuştur. Tüm öğretmenler ve destek kadro çeşitli eğitimler alırlar. Öğretmenler yurt içi ve yurt dışında çalıştay, seminer, konferans ve toplantılara katılarak birikimlerini Türkiye ve dünyadaki diğer meslektaşları ile paylaşma olanağı bulur ve uygulamalarını sürekli geliştirirler.

Deneyimli ve konusunda uzman öğretmenler, öğrencilerin bireysel yetenekleri doğrultusunda öğrenme kapasitelerini geliştirmelerini ve başarıyı en üst düzeyde yakalamalarını hedefler.

Düşünmeyi Özendiren Bir Eğitim

Öğrencilerimizin kendi fikirlerine sahip olmasını amaçlar, bu fikirleri ezbercilikten uzak bir biçimde, özgürce ifade edebilmelerini ve tartışmalarını sağlayacak bir ortam oluşturmayı hedefleriz.

Her Öğrenci Farklı Öğrenir

Her öğrencinin aynı biçimde öğrenemeyeceği gerçeğinden yola çıkarak, formasyonu olan öğretmenler nezdinde, öğrencilerimizi ayrı ayrı anlamak ve onlara en uygun öğrenme biçimini belirlemek, tüm öğrenme stillerini kapsayan bir eğitim modeli uygulamak başlıca hedefimizdir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisimiz her öğrencimiz için bu değerlendirmeleri yaparak öğretmenlerle ve velilerimizle paylaşır. 

Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımımız

Ölçme ve değerlendirme, çağdaş eğitim sürecinin ve Kemer Koleji'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yüzden her dersin kazanımlarını belirler, buna yönelik olarak öğretimi yapılandırırız. Sınavlara öğrenci hazırlayan deneyimli eğitimli öğretmen kadrolarımız ve hemen ardından ölçme ve değerlendirme sistemini kullanarak öğrenilmiş olan ve eksik kalan bilgileri belirler, sonuç üzerinden ders planlarını yapılandırır, tekrar değerlendirme döngüsü içinde öğrenmenin kontrolünü yaparak sistemin sürekli güncel ve dinamik bir gelişim sürecinde olmasını hedefleriz.

Farklılıkların Kabul Edildiği Bir Eğitim

Fikir geliştiren öğrencilerin farklı görüşleri olacaktır. Kemer Koleji'nde tüm öğrenciler farklı görüşleri olduğu için saygı görür, fikirlerini rahatça anlatır.